Marion

Opvoeden is mijn vak! Als pedagoog geniet ik ervan om mijn kennis en expertise over te brengen op anderen...

Lees meer

Advies & projecten

Voor gemeenten en organisaties bied ik onder andere advies en projectondersteuning...

Lees meer

Opvoedingsbeleid

Opvoeden is ook een zaak van gemeenten. Ik bied ondersteuning voor beleidsambtenaren…

Lees meer

Opvoeden is mijn vak! Als pedagoog geniet ik ervan om mijn kennis en expertise over te brengen op anderen. Mijn drive is om vanuit mijn bedrijf ondersteuning te bieden in het vinden van de eigenheid in het opvoeden en opvoedingsbeleid. Dat doe ik via advies, trainingen, projecten en beleidsondersteuning. Zo kan ik vorm geven aan mijn kijk op opvoeden en dit overbrengen op anderen.

Ik ben een gemoedelijk, zorgzaam mens met een groot inlevingsvermogen. Mijn enthousiasme werkt aanstekelijk voor anderen en helpt me om mensen te verbinden en commitment te creëren bij gezamenlijke doelen. Ik neem graag verantwoordelijkheid, ben doelgericht, ambitieus en tegelijkertijd behulpzaam. Ik heb een groot analytisch vermogen, kan goed luisteren en praktisch toepasbare adviezen en oplossingen bieden. Ruimte voor innovatie, ontwikkeling en creativiteit is voor mij erg belangrijk. In een omgeving waar respect, gelijkwaardigheid en openheid de kernwaarden zijn, ben ik op mijn best en komt mijn passie tot uiting. Ik kan anderen dan het beste bieden van mijn kennis en expertise op het gebied van opvoeden om te komen tot nieuw beleid of het vinden van de eigenheid in opvoeden.

Ik ben onderwijzeres, pedagoog en universitair opgeleid in Mindful Ouderschap. Bijblijven doe ik onder andere via scholing, kennisdagen, vakliteratuur en samenwerking met collega's. Ik ben lid van de NVO en daar actief in het netwerk Basis Orthopedagogen.

Neem contact op om eens kennis te maken: opvoeden@marionkogelmanbloo.nl.

Bij mijn werkzaamheden gebruik ik de algemene voorwaarden van de NVO, aanvullende voorwaarden en klachtenregeling en een privacyverklaring.

Advies​ & projecten

Voor gemeenten en organisaties bied ik onder andere advies en projectondersteuning. Dat kan gaan over de implementatie van nieuw beleid, het verzorgen van quickscans of monitoring en het ontwikkelen en begeleiden van projecten op het gebied van opvoeden en opvoedingsbeleid.  

Zowel beleid maken en beleidsadvisering als de implementatie van (gewijzigd) beleid vraagt soms om een externe expertise. Ik ben ervaren in de ondersteuning bij de implementatie van gewijzigd beleid in organisaties die zich bezighouden met het (mede) opvoeden van kinderen. Ik adviseer op basis van kennis, (veld)onderzoek, quickscans, analyse van cijfers of monitoring. 
Wanneer er behoefte is aan ondersteuning binnen projectmanagement of bij de uitvoering, bijvoorbeeld bij het management of de directie, dan ben ik daarvoor beschikbaar. Lees op de pagina opvoedingsbeleid welke bijdrage ik voor beleidsambtenaren kan bieden. Voor referenties, klik hier

Neem contact met me op om hierover door te praten: 
opvoeden@marionkogelmanbloo.nl.

Opvoedingsbeleid

Opvoeden is ook een zaak van gemeenten. Ik bied ondersteuning voor beleidsambtenaren en medeop​voeders op de beleidsterreinen opvoeding, onderwijsachterstand (VVE/VSV) en laaggeletterdheid. 

In samenwerking met mijn opdrachtgevers en stakeholders draag ik bij aan beleidsontwikkeling op de genoemde gebieden en ben ik een sparringpartner. 
Ik voer opdrachten uit op het gebied van nieuw beleid, het scherpstellen van beleid en het ontwikkelen van plannen voor de uitvoering van (nieuw) beleid. Door analyse van cijfers en monitoring van de resultaten van beleid, maak ik 
een doorvertaling voor nieuw of gewijzigd beleid. Ook voor advies- en projectopdrachten ben ik beschikbaar. Lees daarover meer bij Advies & 
Projecten.
 
Voor referenties, klik hier.
Bekijk hier een filmpje dat ik heb gemaakt in opdracht van de gemeente Steenwijkerland.

Neem contact met me op om hierover door te praten: 
opvoeden@marionkogelmanbloo.nl.

Interesse in het huren van de Heujmiete?

Meer weten?

Neem gerust contact op!
Op mijn aanbod zijn de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de klachtenregeling van toepassing.